Česká škola bez hranic Frankfurt
Tschechische Schule ohne Grenzen
Krtečci
Čtyřlístci
Vrťápci
Sněženky a machři

Česká škola bez hranic Frankfurt je určena pro děti školou povinné ve věku 6-15 let. Ve škole jsou každou sobotu dopoledne mezi 10:00-14:00 hodinou (16 setkání za pololetí) vyučovány předměty Český jazyk a literatura, na prvním stupni navíc Člověk a jeho svět (dříve Vlastivěda) a na druhém stupni studijní obor České země včera a dnes (zeměpis a dějepis českých zemí).

1. třída (Krtečci) 
2. třída (Čtyřlístci)
3.třída (Vrťápci)

malotřídka 4.-9. třída (Sněženky a machři)

Kdo jsou žáci ČŠBH Frankfurt? 40% tvoří děti ze smíšených manželství, kdy jeden z rodičů má český původ, 40% děti česky hovořících rodičů, kteří dlouhodobě pobývající v zahraničí. 20 % žáků tvoří tvoří aktivně česky hovořící děti tzv. třetí a čtvrté generace krajanů a poslední skupinou jsou děti z nečeských rodin, které určitý čas žily v České republice a chtějí si jazyk udržet.

Rodiče upozorňujeme na § 38 školského zákona o povinné školní docházce dětí s českým státním občanstvím, které dlouhodobě žijí v zahraničí. Česká škola Frankfurt podporuje svým programem rodiče v plnění zákona. Znění novely, která vstoupila v platnost 1.1.2012, naleznete zde: http://www.msmt.cz/file/19446 

ČŠBH Frankfurt nad Mohanem podporuje rodiče žijící v Německu v dodržování školského zákona několika způsoby. Pravidelně každou sobotu mohou děti docházet do české školy a hravým způsobem si doplňovat znalosti z předmětů český jazyk a literatura, dějepis a zeměpis českých zemí. Vzdělávací program ČŠBH Frankfurt se řídí rámcovým vzdělávacím programem České republiky, proto děti ČŠBH Frankfurt mají možnost nabýt učivo na úrovni srovnatelné s jejich vrstevníky v ČR. ČŠBH Frankfurt také jednou ročně organizuje rozdílové zkoušky, po jejichž absolvování žáci získají oficiální česká vysvědčení.

V sobotu 08.06.2013 pořádá ČŠBH Frankfurt rozdílové zkoušky již podruhé, a to od 14:30 hod. na adrese Tschechische Schule Frankfurt, Lehrerkooperative NordWest, Im Vogelsgesang 4, Haus 3, D-60488 Frankfurt am Main. Zájemci musí splnit dvě podmínky ke zkoušení: děti musí být občany ČR a musí být zapsány k povinné školní docházce ve spádové škole v ČR. Ke zkoušce organizované ČŠBH Frankfurt je nutné se včas přihlásit, a to nejpozději do pátku 30.5.2013 u vedení. Zkoušky v ČŠBH Frankfurt mohou složit také externí zájemci (nejen žáci této školy). Cena za účast na zkoušce je 70 Eur/dítě, žáci ČŠBH Frankfurt hradí 50 Eur/dítě. Do čela zkušební komise vedle vedení ČŠBH Frankfurt zasedne zkušební komisařka PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka partnerské ZŠ Gutha-Jarkovského Praha.

Nevykoná-li žák žijící v zahraničí rozdílové zkoušky, doloží rodič/zákonný zástupce plnění povinné školní docházky předložením vysvědčení s překladem do českého jazyka kmenové škole. Více informací k zákonné povinnosti rodičů: http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-skolskeho-zakona-vyklady-a-informace  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Die Tschechische Schule ohne Grenzen Frankfurt ist für schulpflichtige Kinder zwischen 6-15 Jahren geeignet. Tschechische Schule ist eine Ergänzungsschule, wir unterrichten die Fächer Tschechische Sprache und Literatur und Heimatkunde. Der Unterricht findet jeden Samstag zwischen 10:00-14:00 Uhr statt, es finden 16 Treffen pro Semester statt.
.
Wer sind die Schüler der Tschechischen Schule ohne Grenzen in Frankfurt? 40% sind Kinder aus gemischten Ehen, bei denen ein Elternteil aus Tschechien stammt, 40% bilden Kinder, deren Eltern beide Tschechen sind, aber derzeit für längere Zeit im Ausland leben. 20% der Schüler bilden Kinder der dritten oder vierten Generation die aktiv tschechisch sprechen und Kinder aus nicht tschechischen Familien, die längere Zeit in der Tschechischen Republik gelebt haben und die erlernte Sprache nicht verlieren möchten.
.
Ceník na školní rok 2012/2013, informace bez záruky. - Preisliste für das Schuljahr 2012/2013, Informationen ohne Gewähr.
* V případě včasné platby za roční účast na kurzech sleva 5 % z celkové částky. - 5 % Rabatt vom Gesamtpreis pro Schuljahr.
Skupina/
Gruppe
Cena za setkání za jedno dítě-sourozence/
Preis pro Treffen Einzelkind - Geschwister
Počet vyučovacích hodin za setkání/
Unterrichtseinheit (1UE=45 min) pro Treffen
Cena celkem za pololetí / školní rok za jedno dítě - sourozence /
Gesamtpreis für Semester / Schuljahr
Einzelkind - Geschwister
KRTEČCI,  
ČTYŘLÍSTCI,
SNĚŽENKY A MACHŘI
EUR 16 - 15
5 vyučovacích hodin/setkání
5 UE/Treffen
EUR 256/ 512*
Předběžné termíny pro školní rok 2013/2014 - nový školní rok bude zahájen v sobotu 31.8.2013.

Zimní pololetí 2013/2014:
Září: 7., 14., 21., 28.9.2013
Říjen: 5., 12.10.2013
Listopad: 2., 9., 16., 23., 30.11.2013
Prosinec: 14.12.2013 a mimoškolní akce Mikulášská besídka (termín bude upřesněn)
Leden: 11., 18., 25.1.2014

Letní pololetí 2014:
Únor: 1., 8., 15., 22.2.2014
Březen: 1., 8., 15., 22., 29.3.2014
Duben: 5.4.2014
Květen: 3., 10., 17., 24.5.2014
Cerven: 14., 21.6.2014 a mimoškolní akce Závěrečná besídka (termín bude upřesněn)

Výukový plán ve školním roce 2013/2014:
Broučci I (18 měsíců - 2 roky) - 9:00-10:00
Broučci II.A (3-4 roky) - 8:45-10:15 hod.
Broučci II.B (3-4 roky) - 8:45-10:15 hod.
Broučci III (5-6 let) - 10:30-12:30 hod.

Krtečci (1. třída) - 10:30-14:30 hod.
Čtyřlístci (2. třída) - 10:30-14:30 hod.
Vrťápci (3. třída) - 10:30-14:30 hod.

Sněženky a machři (malotřídka) - 10:30-14:30 hod.

Ahoj!
Aktuality
Vita Bohemica
Česká školka Frankfurt
Česká škola Frankfurt
Tschechischkurse für Erwachsene
Fotoalbum
Partneři
Kontakt/Impressum
Tschechische Schule ohne Grenzen