Česká škola bez hranic Frankfurt
Tschechische Schule ohne Grenzen
Krtečci
Čtyřlístci
Vrťápci
Sněženky a machři

''Čeho se na nás dopustili druzí, s tím už se nějak vyrovnáme. Horší je to s tím, čeho jsme se na sobě dopustili sami.''
(Radek Převrátil, Sněženky a machři)

Malotřídka 3.-8. třída nese název Sněženky a machři
Lektoři: Denisa Fryčová (Český jazyk a literatura a České země včera a dnes, zeměpis českých zemí)
             Hana Spijkers (České země včera a dnes, dějepis českých zemí)
Čas a místo výuky: 10:00-14:00 hod. v Lehrerkooperative NordWest, Im Vogelsgesang 4, Haus 3, D-60488 Frankfurt am Main

LETNÍ POLOLETÍ 2013 (změna termínů vyhrazena) - SOMMERSEMESTER 2013 (Änderungen vorbehalten):

Únor: 2., 9., 16., 23.2.2013
Březen: 2., 9., 16.3.2013
Duben: 13., 20., 27.4.2013
Květen: 4., 11., 25.5.2013
Červen: 8., 15., 22.6.2013
Děti se pod vedením lektorky Denisy Fryčové zúčastnily 18. ročníku mezinárodní soutěže "Malujeme po síti" organizované Českým rozhlasem.

Téma letošního ročníku je "Nebojme se strašidel". Budeme držet palce.


  
-----------------------------------------------------------------------
LETNÍ POLOLETÍ 2013 (změna termínů možná) - SOMMERSEMESTER 2013 (Änderungen vorbehalten)
Únor: 
02.02.2013 -
Český jazyk: Souhrnné opakování. Probraná látka I. pololetí/ Zeměpis: Opakování. Učivo 1. pololetí
09.02.2013 - Český jazyk: Slovní druhy I. Přídavná jména, zopakování podstatných jmen a gramatických kategorií/ Dějepis: Jan Hus a doba husitská
16.02.2013 - Český jazyk: Slovní druhy II. Zájmena a jejich druhy/ Zeměpis: Vodstvo ČR. Řeky, jezera, rybníky
23.02.2013 - Český jazyk: Slovní druhy III. Číslovky, zopakování sloves a jejich kategorií/ Dějepis: Vláda Jiřího z Poděbrad

Březen:
02.03.2013 - Český jazyk: Slovní druhy IV. Příslovce, práce s textem/ Dějepis: Vláda Jagellonců
09.03.2013 - Český jazyk: Slovní druhy VI. Předložky a spojky/ Zeměpis: Počasí a podnebí ČR. Roční období, teploty a srážky

16.03.2013 - Český jazyk: Slovní druhy VII. Částice a citoslovce/ Dějepis: Nástup Habsburků na český trůn

Duben:
13.04.2013 -
 Český jazyk: 3. nahlédnutí do literární výchovy. Příběh a jeho osnova. Řeč přímá a nepřímá/ Dějepis: Rudolf II. a renesance v českých zemích
20.04.2013 - Český jazyk Skupiny hlásek bě-/bje-, pě, vě-/vje-, mě-/mně-. Pravidla + procvičení/ Zeměpis: Půda a zemědělství. Typy a struktura zemědělství
27.04.2013 - Český jazyk: Pády I. První pád, práce s textem, podmět/ Dějepis: Bitva na Bílé hoře a Třicetiletá válka

Květen: 
04.05.2013 - Český jazyk: Pády II. Druhý pád v textu, cvičení/ Zeměpis: Nerostné bohatství. Suroviny a jejich těžba 
11.05.2013 - Český jazyk: Pády III. Třetí pád, práce s textem, vyhledávání 1.,2. a 3. pádu/ Dějepis: Jan Amos Komenský a barokní doba

25.05.2013 - Český jazyk: Pády IV. Čtvrtý pád, předmět ve větě/ Zeměpis: Průmysl ČR. Průmyslové závody, doprava

Červen:
08.06.2013 -
 Český jazyk: Pády V. 5.a 6. pád, práce s textem/ Zeměpis: Ochrana přírody. Chráněná území, národní parky
15.06.2013 - Český jazyk: Pády VI. 7.pád, vyhledávání podstatných jmen v textu a určování pádů/ Zeměpis: Opakování. Učivo 1. a 2. pololetí 
22.06.2013 - Český jazyk: Souhrnné opakování. Souhrnné opakování učiva 2. pololetí s využitím tematiky prázdnin léta/ Dějepis: Opakování témat letního pololetí

Předběžné termíny pro školní rok 2013/2014 - nový školní rok bude zahájen v sobotu 31.8.2013.

Zimní pololetí 2013/2014:
Srpen: 31.8.2013

Září: 7., 14., 21., 28.9.2013
Říjen: 5., 12.10.2013
Listopad: 2., 9., 16., 23., 30.11.2013
Prosinec: 14.12.2013 a mimoškolní akce Mikulášská besídka (termín bude upřesněn)
Leden: 11., 18., 25.1.2014

Letní pololetí 2014:
Únor: 1., 8., 15., 22.2.2014
Březen: 1., 8., 15., 22., 29.3.2014
Duben: 5.4.2014
Květen: 3., 10., 17., 24.5.2014
Cerven: 14., 21.6.2014 a mimoškolní akce Závěrečná besídka (termín bude upřesněn)

Výukový plán ve školním roce 2013/2014:
Broučci I (18 měsíců - 2 roky) - 9:00-10:00
Broučci II.A (3-4 roky) - 8:45-10:15 hod.
Broučci II.B (3-4 roky) - 8:45-10:15 hod.
Broučci III (5-6 let) - 10:30-12:30 hod.

Krtečci (1. třída) - 10:30-14:30 hod.
Čtyřlístci (2. třída) - 10:30-14:30 hod.
Vrťápci (3. třída) - 10:30-14:30 hod.

Sněženky a machři (malotřídka) - 10:30-14:30 hod.

Ahoj!
Aktuality
Vita Bohemica
Česká školka Frankfurt
Česká škola Frankfurt
Tschechischkurse für Erwachsene
Fotoalbum
Partneři
Kontakt/Impressum
Tschechische Schule ohne Grenzen