Česká škola bez hranic Frankfurt
Tschechische Schule ohne Grenzen
 
Českou školku Frankfurt navštěvují děti ve věku 18 měsíců až 6, resp. 7 let. Skupina nese název Broučči podle knížky českého autora Jana Karafiáta, která patří k nejvýznamnějším dílům české literatury. Cílem výuky je rozvíjet u dětí předškolního věku český jazyk takovým způsobem, aby byly schopné zvládnout učivo základní školy. V programu každé výukové hodiny je zahrnuta jazyková a pohybová výchova, stejně tak jako hudební nebo výtvarné činnosti. Děti doprovází textilní loutka Broučka, která pomáhá zvládat nároky vyučovací hodiny.
.
Každá hodina má pevnou strukturu, program ve všech skupinách je identický, liší se jen stupněm obtížnosti zadaných úkolů. Každá vyučovací hodina začíná vzájemným pozdravením, probuzením broučka, pokračuje opakovaním a zvládnutím nových básniček, písniček a říkanek. Dále je doplněna širokou škálou her, při nichž mají děti možnost navazovat a trénovat sociální dovednosti. Výuka končí pravidelně četbou vybrané pohádky, uspáváním broučka a vzájemným rozloučením.
.
Skupina nejmenších je vyučována vždy s doprovodem rodičů, cílem je uvedení rodičů do procesu vícejazyčnosti. Spoluprací mají rodiče i děti možnost osvojit si co nejpřirozenějším způsobem techniky vícejazyčné výchovy. Děti skupin Broučci II. a III. již pracují samostatně. Každý měsíc dostávají rodiče výukový plán pro potřeby procvičování důležité slovní zásoby a témat v domácím prostředí. Pro doprovod je zajištěno místo na čekání, stejně tak jako dětský koutek pro čekající sourozence. Upozorňujeme, že doprovod plně zodpovídá za děti mimo výuku. Prosíme, noste s sebou přezůvky a nezapomínejte děti do školy vybavit pitím a malou svačinou!
.
V případě zájmu o návštěvu kurzů Broučci, vyžádejte si prosím u vedení přihlášky. Pokud je kapacita skupiny naplněna, budou noví zájemci zapsáni na čekací listinu (uzávěrka přihlášek vždy k 15.6. nebo k 15.11.). Volná místa jsou přiřazována chronologicky dle data odevzdání přihlášky.
.
Upozorňujeme, že není možné vyhovět spontánním jednorázovým návštěvám. Zkušební jednorázová návštěva je možná pouze v prvních 14 dnech bezprostředně po zahájení školního roku či nového pololetí. Svůj záměr prosím oznamte telefonicky minimálně 24 hodin před zamýšlenou návštěvou vedení školy, Kateřině Spiess, e-mail: ceskaskolafrankfurt2011 (at) gmail (punkt) com. Děkujeme.
.
OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI VIZ NÍŽE.
.
----------------------------
Seit Februar 2011 finden jeden Samstag Vormittag regelmäßige Treffen von Eltern und Kindern im Vorschulalter (zwischen 18 Monaten und 6, resp. 7 Jahr) statt. Ziel ist es, bei Kindern im Vorschulalter Kenntnisse der Tschechischen Sprache so zu erweitern, damit sie später den Lehrstoff der klassischen Schule bewältigen können. Diese Gruppe  ist nach dem Buch des tschechischen Autors Jan Karafiát Broučci (Käfer) genannt. Das Buch gehört zu den wichtigsten tschechischen Kinderbüchern.  
.
Die Gruppe mit jüngsten Kindern arbeitet in der Begleitung von Eltern. Ziel ist es, in der gemeinsamen Zusammenarbeit die Grundlagen und die wichtigsten Techniken der mehrsprachigen Erziehung den Eltern zu vermitteln. Kinder der Gruppen Broucci II. und III. arbeiten schon selbständig. Die Unterrichtsstruktur ist in allen Gruppen gleich, Unterschiede findet man nur im Schwierigkeitsgrad der Aufgaben (Altersgerecht angepasst). Für die erwachsene Begleitung und kleine wartende Geschwister, steht eine Spielecke zur Verfügung. Die Eltern, bzw. Begleitung tragen volle Verantwortung für Kinder, die nicht an dem Unterricht teilnehmen. Bitte nehmen Sie immer Überschuhe mit und statten Sie Ihre Kindern mit Getränken und kleinen Mahlzeiten ausi!
 
Falls Sie an diesen Kursen interessiert sind, ist es notwendig sich so früh wie möglich schriftlich anzumeldenspätestens jedoch bis zum 15.6. oder 15.11. (Abgabetermin für Anmeldungen). Für mehr Informationen und das Anmeldeformular kontaktieren Sie bitte die Schulleitung. Falls der von Ihnen gewünschte Kurs bereits voll besetzt ist, haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kind in die Warteliste eintragen zu lassen. Die freien Plätze ordnen wir chronologisch zu, nach dem Abgabedatum des Anmeldeformulars. Wir bitten um Verständnis, dass wir Spontanbesuchern kein Eintritt ermöglichen können. Ein einmaliger Besuch ist in neuem Schuljahr nur die ersten 14 Tagen nach dem Schulanfang möglich. Falls Sie an einem einmaligen Besuch interessiert sind, es ist dringend erforderlich sich spätestens 24 Stunden davor telefonisch anzumelden. Schulleiterin, Frau Katerina Spiess, e-Mail: ceskaskolafrankfurt2011 (at) gmail (punkt) com. Vielen Dank.
.
----------------------------
Rozvrh na školní rok (Unterrichtsplan für das neue Schuljahr) 2012/2013:
Výuka předškolních dětí probíhá pravidelně každou sobotu dopoledne (s výjimkou prázdnin v Německu a České republice).
Broučci I    (18 měsíců-3 roky) - 9:00-10:00 (60 Minuten)
Broučci II.A (3-4 roky)   – 9:00-10:30 (90 Minuten)
Broučci II.B (3-4 roky)   – 10:15-11:45 (90 Minuten)
Broučci III (5-7 let)     – 10:45-12:45 (120 Minuten)
.
LOKACE/ORT :
konečná zastávky (Endstation) U7 Frankfurt-Hausen. Lehrerkooperative e.V., Im Vogelsgesang 4, Haus 3, D-60488 Frankfurt am Main.
Lektorky/Kursleiterinnen:  Helena Siegelová, Alena Hrádková.
Odborná asistence: Kateřina Marr, Kateřina Žáková
.
.
.
----------------------------

LETNÍ POLOLETÍ 2013 (změna termínů vyhrazena) - SOMMERSEMESTER 2013 (Änderungen vorbehalten):

Únor: 2., 9., 16., 23.2.2013 - Černobílý únor vchází, pod sněhem už jaro sází, chvíli čehý, chvíli hot, nemůže se rozhodnout.
Březen: 2., 9., 16.3.2013 - Když se březen vydaří, je to krásné předjaří. Když se projdeš trochu venku, hned narazíš na sněženku.
Duben: 13., 20., 27.4.2013 - Už tu máme duben, my za kamny nebudem! Jaro je tu zase zpátky, vyrazíme na zahrádky.
Květen: 4., 11., 25.5.2013 - Měsíc květen, ten je prima, to už není vůbec zima. Všechny stromy rozkvetou, včely na ně přilétnou.
Červen: 8., 15., 22.6.2013 - V červnu už se červená, každá druhá jahoda. I třešně se červenají, špačci z toho radost mají.
.
.
.
.
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
....                                                           
Jarní tvoření u Broučků IIA - Slunce volá na sněženku: Podívej se, jak je venku!
.
.                                                                                                                                                                     

....

Jarní tvoření u Broučků III - krokusy  

Předběžné termíny pro školní rok 2013/2014 - nový školní rok bude zahájen v sobotu 31.8.2013.

Zimní pololetí 2013/2014:
Srpen: 31.8.2013
Září: 7., 14., 21., 28.9.2013
Říjen: 5., 12.10.2013
Listopad: 2., 9., 16., 23., 30.11.2013
Prosinec: 14.12.2013 a mimoškolní akce Mikulášská besídka (termín bude upřesněn)
Leden: 11., 18., 25.1.2014

Letní pololetí 2014:
Únor: 1., 8., 15., 22.2.2014
Březen: 1., 8., 15., 22., 29.3.2014
Duben: 5.4.2014
Květen: 3., 10., 17., 24.5.2014
Cerven: 14., 21.6.2014 a mimoškolní akce Závěrečná besídka (termín bude upřesněn)

Výukový plán ve školním roce 2013/2014:
Broučci I (18 měsíců - 2 roky) - 9:00-10:00
Broučci II.A (3-4 roky) - 8:45-10:15 hod.
Broučci II.B (3-4 roky) - 8:45-10:15 hod.
Broučci III (5-6 let) - 10:30-12:30 hod.

Krtečci (1. třída) - 10:30-14:30 hod.
Čtyřlístci (2. třída) - 10:30-14:30 hod.
Vrťápci (3. třída) - 10:30-14:30 hod.

Sněženky a machři (malotřídka) - 10:30-14:30 hod.

Ahoj!
Aktuality
Vita Bohemica
Česká školka Frankfurt
Česká škola Frankfurt
Tschechischkurse für Erwachsene
Fotoalbum
Partneři
Kontakt/Impressum
Tschechische Schule ohne Grenzen