Vita Bohemica e.V.

Vita Bohemica e.V. je nestátní nezisková občanská iniciativa, která vznikla za účelem realizace projektu České školy bez hranic Frankfurt nad Mohanem.

V popředí zájmu jsou dítě a rodina, vzdělání a výchova. V tomto smyslu funguje Vita Bohemica e.V. jako zřizovatel a správce České školy bez hranic Frankfurt na Mohanem. Tato škola nabízí pravidelnou a systematickou výuku pro děti ve věku 18 měsíců až 15ti let

Cílem je výchova česky mluvící mladé generace, která vyrůstá v zahraničí takovým způsobem, aby byla schopna nejen česky hovořit, číst a psát, ale také si zachovat v mezinárodním kontextu povědomí o svých předcích.

Vita Bohemica e.V. pořádá kulturní akce a zaštiťuje následující projekty:

Kulturní akce
Česká škola bez hranic Frankfurt nad Mohanem
Česká dětská knihovna