Projekt

Česká škola bez hranic Frankfurt nad Mohanem jako projekt je výsledkem dobrovolné iniciativy občanů, kteří sdílejí lásku k českému jazyku, umění, kultuře a zodpovědné výchově česky hovořících dětí a mládeže ve spolkových zemích Hesensko, Porýní-Pfalz a Bavorsko v Německu.

Česká škola bez hranic (dále jen ČŠBH) Frankfurt je škola doplňková, která pravidelně a systematicky v sobotu dopoledne vyučuje děti ve věku od 18 měsíců do 15 let.

Obsahem je výuka českého jazyka u dětí, které vyrůstají ve vícejazyčném prostředí v regionu Frankfurt nad Mohanem a zároveň rozšíření znalostí českých reálií. Cílem je výchova česky mluvící mladé generace, která vyrůstá v zahraničí takovým způsobem, aby byla schopna nejen česky hovořit, číst a psát, ale také si zachovat v mezinárodním kontextu povědomí o svých kořenech.

 

ČŠBH Frankfurt je uznávanou vzdělávací institucí s působností v zahraničí.