Předškolní výchova

Česká škola bez hranic Frankfurt má otevřeny čtyři skupiny předškolních dětí ve věku 18 měsíců až 6 let.  Maximální kapacita jedné skupiny je 15 dětí.

Upozorňujeme, že tyto kurzy jsou určené pouze pro děti, které jsou vychovávány dvojjazyčně. Informace k dvojjazyčnosti naleznete zde.

 

Nejmladší předškolní děti, věk 18 měsíců-3 roky

Délka vyučování: 60 minut
Ve skupině nejmenších dětí probíhá vyučování vždy za doprovodu rodičů. Cílem je uvedení rodičů do procesu vícejazyčnosti. Spoluprací mají rodiče i děti možnost osvojit si co nejpřirozenějším způsobem techniky vícejazyčné výchovy.

Středni předškolní věk , věk 3-4 roky

Délka vyučování: 90 minut
Děti skupiny Broučci II pracují samostatně. Hlavním cílem je rozšiřování slovní zásoby, podpora vyjadřovacích schopností dítěte a schopnosti pracovat samostatně i v kolektivu. Důležité je zvládnutí technik nutných pro přípravu nástupu do školy. Z důvodu velkého počtu zájemců jsou děti rozděleny do dvou skupin - IIA a IIB.

Nejstarší předškolní děti, věk 5-6 let

Délka vyučování: 120 minut
Skupina pracuje samostatně. Kromě běžných výukových témat jsou děti intenzivněji připravovány do 1. třídy. Žáci začínají pracovat s vlastními pracovními složkami, do kterých si zakládají pracovní listy, čímž se učí pracovat s portfoliem (mapuje pokrok dítěte v průběhu školního roku). Velký důraz je kladen na grafomotorický vývoj a správné držení tužky.

V ČŠBH Frankfurt vyučují rodilí mluvčí. Výuka probíhá v malých skupinách do 15 dětí.