Organizace

ČŠBH Frankfurt je doplňková, sobotní škola. Výukový program je rozdělen do tří hlavních kategorií:
  • předškolní výchova
  • školní výuka
  • čeština jako cizí jazyk