Mimoškolní akce

Školní rok 2016/2017:

24.06.2017 - divadelní představení Klauniáda a vystoupení hudebního kroužku Český muzikant v rámci ukončení školního roku, předání osvědčení žákům ZŠ

20.05.2017 - Noc s Andersenem

18.02.2017 - návštěva spisovatelky Veroniky Válkové

25.02.2017 - Karneval u příležitosti 6. výročí vzniku ČŠBH

22.01.2017 - Školení první pomoci pro pedagogické pracovníky

10.12.2016 - Česko zpívá koledy

03.12.2016 - návštěva Mikuláše, čerta a anděla v jednotlivých třídách

listopad 2016 - červen 2017 - Divadelní kroužek KLAUNIÁDA

listopad 2016 - červen 2017 - Hudební kroužek ČESKÝ MUZIKANT

08.10.2016 - Bubnování pro Bubny

10.09.2016 - zahájení nového školního roku, otevření nové skupiny čeština jako cizí jazyk Hurvínci (přestupná třída pro děti ve věku 5-7 let)

Školní rok 2015/2016:

25.06.2016 - závěrečná besídka, premiéra muzikálu Noc na Karlštejně a slavnostní předání osvědčení žákům ZŠ
21.05.2016 - Den otevřených dveří
30.04.2016 - Noc s Andersenem a 2.setkání Čtenářského klubu
24.04.2016 - předpremiéra připravovaného muzikálu "Noc na Karlštejně" v rámci putovní výstavy partnerských měst Frankfurt-Praha-Bratislava
19.03.2016 - Čtenářský klub a beseda se zástupci MŠMT ČR
12.03.2016 - Velikonoční dopoledne
27.02.2016 - výroba kulis pro divadelní kroužek
06.02.2016 - oslava 5.narozenin ČŠBH Frankfurt
05.12.2015 - návštěva Mikuláše, čerta a anděla v jednotlivých třídách
28.11.2015 - Adventní koncert skupiny Quadrille z Jablonce na Jizerou, vánoční dílna
07.11.2015 - Externí výuka "Po stopách Karla IV." (účast celá škola)
říjen 2015 - červen 2016 - Divadelní kroužek "Noc na Karlštejně"
10.10.2015 - Drakiáda na Velkém Feldbergu
12.09.2015 - slavnostní zahájení školního roku, otevření nové páté třídy s názvem "Rychlé šípy"
03.08.-04.08.2015 - mezinárodní konference ČŠBH v Praze

 

Školní rok 2014/2015:

27.06.2015 - závěrečná besídka
09.05.2015 - Den otevřených dveří
18.04.2015 - Noc s Andersenem
únor - červen 2015 - divadelní kroužek Vrátka do pohádky
21.03.2016 - Velikonoční dopoledne 
24.01.2015 - Vaření se Čtyřlístkem
13.12.2014 - prezentace České republiky na akci Frankfurtské vánoční zahrady žáky 1. a 2. třídy (Česká vánoční hvězdička ve Frankfurtu)
10.12.2014 - prezentace ČŠBH Frankfurt na Ministerstvu školství a kultury Hesenska ve Wiesbadenu
06.12.2014 - Mikulášská besídka
29.11.2014 - Vánoční dílnička

15.11.2014 - externí výuka v Opel-ZOO (účast celá škola)
12.10.2014 - Drakiáda na Velkém Feldbergu
21.09.2014 - školení lektorů: odborný seminář zaměřený na práci se žáky (ve spolupráci se PhDr. Jitkou Kendíkovou) se speciálními vzdělávacími potřebami 
20.09.2014 - komisionální rozdílové zkoušky
06.09.2014 - slavnostní zahájení školního roku, uvedení v nových prostorách

Školní rok 2013/2014:

Účast na mezinárodním projektu českých zahraničních škol "Výtvarníci v československých legiích", prezentace prací v Českých centrech a na MŠMT ČR
28.06.2014 - závěrečná besídka
14.06.2014 - logopedické konzultace 
24.05.2014 - informační odpoledne pro večejnost
17.05.2014 - logopedické konzultace
11.05.2014 - pálení čarodějnic: táborové písně s kytarou
03./04.05.2014 - certifikovaný kurz první pomoci pro pedagogické pracovníky
05.04.2014 - Noc s Andersenem
05.04.2014 - malování velikonočních vajíček
15.03.2014 - logopedické konzultace
15.02.2014 - logopedické konzultace
08.02.2014 - burzička českých věcí
18.01.2014 - literární a kreativní odpoledne "Možná přijde i sněhulák"
07.12.2013 - Mikulášská besídka
30.11.2013 - hudební odpoledne, vánoční koledy
30.11.2013 - prohlídka v češtině v Muzeu užitého umění: život v romantismu ve Ville Metzler
30./24.11.2013 - víkend s Evou Kiedroňovou (Přístav dětství, psychomotorický vývoj dítěte od narození, techniky pro rozvoj řeči již v raném věku)
29.09.2013 - drakiáda na Velkém Feldbergu
21.09.2013 - prohlídka zoo v češtině, výuka 1. třídy v exteriéru
14.09.2013 - interní rodičovské schůzky, den otevřených dveří
srpen/září 2013 - účast na kurzu metodiky českého jazyka pro cizince, organizace MZV ČR
06.-08.08.2013 - účast na workshopu ČŠBH v rámci MŠMT ČR "Do nitra jazyků"
05./06.08.2013 - 5. mezinárodní konference ČŠBH v Praze

Školní rok 2012/2013:

30.06.2013 - závěrečná besídka ČŠBH Frankfurt
26.05.2013 - 1. ročník Běhu za mnohojazyčnost ve spolupráci s městem Frankfurt
13.04.2013 - Noc s Andersenem 2013
09.03.2013 - barvení velikonočních vajíček
01.12.2012 - Mikulášská besídka spojená s divadelním představením s vánoční tématikou (divaldla Špílberg odehrálo dvě představení – 1x O zlaté rybce a 1x Jozífek a Maruška mají děťátko).
04.11.2012 - výlet do Muzea užitého umění ve Frankfurtu nad Mohanem. Téma prohlídky (v českém jazyce): Život ve středověku aneb O princezně Amálii a rytíři Vilémovi.
28.10.2012 - drakiáda na Velkém Feldbergu (pouštění draků)
30.09.2012 - lesní olympiáda v parku Scheerwald ve Frankfurtu Oberrad (odhalujeme tajemství lesa a rozšiřujeme si slovní zásobu z přírodopisu)

Školní rok 2011/2012:

Účast na mezinárodním projektu českých zahraničních škol "Létající Líza", výstava v českých institucích
únor 2012 - organizace průzkumu mezi rodiči v rámci ČŠBH, reakce na změnu školského zákona
únor 2012 - účast na programu "Czech-German Young Professionals Programme pod záštitou Václava Havla a Romana Herzoga - Česká škola Frankfurt byla vybrána jako ukázkový neziskový projekt česko-německé spolupráce (návštěva školy 12 manažery)
srpen/září 2012 - účast na kurzu metodiky českého jazyka pro cizince, organizace MZV ČR
24.-26.08.2012 - účast na multikulturních slavnostech města Frankfurt "Museumsuferfest" (prezentace České školy Frankfurt ve spolupráci s CzechTourism)
23.06.2012 - závěrečná besídka- slavnostní ukončení školního roku
17.06.2012 - rodinný výlet do lesoparku v Neu-Isenburgu
16.06.2012 - historicky první pořádání komisionálních rozdílových zkoušek ve Frankfurtu
květen 2012 - vědecká studie u žáků 1. třídy v oblasti dvojjazyčné výchovy
19.05.2012 - informační odpoledne pro veřejnost
05.05.2012 - výlet žáků základní školy do palmové zahrady ve Frankfurtu (propojení vzdělávacích oblastí Český jazyk a Člověk a příroda)
jaro 2012 - navázání spolupráce s úřadem AMKA - úřad pro multikulturní záležitosti města Frankfurt
21.04.2012 - Noc s Andersenem 2012
10.-11.03.2012 - certifikovaný kurz první pomoci pro pedagogické pracovníky
25./26.02.2012 - metodický kurz "Čeština jako cizí jazyk" ve spolupráci s Ústavem bohemistických studií Univerzity Karlovy v Praze
03.12.2011 - Mikulášská besídka (pod záštitou kulturní attaché ČR Dr. Karoliny Kubas-Grocholové)
12.11.2011 - výtvarné odpoledne: tématické malování na čtený příběh I. Olbrachta Noemova archa (účast dětí předškolních s rodiči, školní děti zpracovávaly koláž samostatně - porozumění textu)
podzim 2011 - EuroHypo Mitarbeiter Award 2011 - nezisková angažovanost pro společnost. Česká škola Frankfurt byla nominována rodiči a dostala se do TOP10 nejzajímavějších projektů v regionu
29.10.2011 - interní rodičovské schůzky
08./09.10.2011 - účast na kurzu evaluace v ČŠBH v Paříži 
08.10.2011 - sportovní odpoledne: putování Českou republikou v Niddaparku (práce s mapou, poznávání významných míst ČR)
03.09.2011 - slavnostní zahájení školního roku divadelním představením (celkem tři představení divadla Špílberg – 1x předškolka (Bob a Bobek), 1x školní děti (Maxipes Fík), 1x dospělí (Kytice, K.J.Erben).

Letní pololetí 2011:

04.06.2011 - závěrečná besídka - slavnostní ukončení školního roku (prezentace programu jednotlivých skupin)
22.05.2011 - výlet na Feldberg
01.05.2011 - opékání špekáčků - májové slavnosti
09.04.2011 - malování vajíček
12.03.2011 - rodinný brunch

ČŠBH Frankfurt nabízí také inviduální kurzy češtiny pro dospělé