Jak vypadá výuka?

 
Cílem výuky je rozvíjet u dětí předškolního věku český jazyk takovým způsobem, aby byly schopné zvládnout učivo základní školy. V programu každé výukové hodiny je zahrnuta jazyková a pohybová výchova, stejně tak jako hudební nebo výtvarné činnosti. 
 
Pevná struktura hodiny je nesmírně důležitá hlavně pro žáky s horší jazykovou výbavou. Program ve všech skupinách je identický, liší se jen stupněm obtížnosti zadaných úkolů. Každá vyučovací hodina začíná vzájemným pozdravením, pokračuje opakovaním a zvládnutím nových básniček, písniček a říkanek. Dále je doplněna širokou škálou her, při nichž mají děti možnost navazovat a trénovat sociální dovednosti. Výuka končí pravidelně četbou vybrané pohádky a vzájemným rozloučením.
 
Výukový plán mají rodiče každý měsíc k dispozici pro potřeby domácího procvičování básniček a písniček, důležité slovní zásoby a témat, kterými se děti v daném měsíci aktuálně zabývají. Opakování v domácím prostředí je nevyhnutelné pro dobrý vývoj dítěte a mělo by probíhat přirozenou a nenásilnou formou.
 
Pro čekající doprovod žáků je k dispozici hrací a odpočinkový koutek, stejně tak jako dětská hrací místnost pro čekající sourozence. Upozorňujeme, že doprovod plně zodpovídá za děti mimo výuku.
.