Jak a proč podpořit

Česká škola bez hranic Frankfurt nad Mohanem je výsledkem dobrovolné iniciativy občanů, kteří sdílejí lásku k českému jazyku, umění, kultuře a zodpovědné výchově česky hovořících dětí a mládeže žijících v německé spolkové zemi Hesensko. ČŠBH Frankfurt je nezisková organizace, jejíž činnost funguje na základě samofinancování, tj. rodičovských příspěvků a finančních darů. Pokud považujete náš projekt za smysluplný, podílejte se na jeho růstu. V případě zájmu kontaktujte vedení spolku nebo školy.

Projekt ČŠBH můžete podpořit:

FINANČNÍMI DARY (finanční dary je možné odečíst z daní, Vita Bohemica e.V. Vám vydá potvrzení)

  • Členstvím ve spolku Vita Bohemica e.V. (platba členského příspěvku ve výši od EUR 49 do EUR 79 jednou ročně)
  • Jednorázovým finančním darem jako soukromá osoba
  • Finančním darem jako právnická osoba
  • BANKOVNÍ ÚDAJE: majitel účtu: Vita Bohemica e.V., banka Sparkasse Langen-Seligenstadt, IBAN: DE04506521240037113511, BIC: HELADEF1SLS

VĚCNÝMI DARY

  • Nové a zachovalé knihy v češtině do české dětské knihovny
  • Jako partner projektu můžete podporovat či průběžně zajišťovat produkty pro výuku (učebnice, psací potřeby, papír, atd.)
  • Další nápady jsou vítány, obracejte se na vedení školy