Historie projektu ČŠBH Frankfurt nad Mohanem

Česká škola bez hranic Frankfurt nad Mohanem byla založena 5.2.2011. Chronologický vývoj projektu:

19.03.2016 - kontrola z MŠMT ČR 

19.09.2015 - zvoleno nové představenstvo Vita Bohemica e.V.: Barbora Navrátilová-Štursová - předsedkyně představenstva, Martina Bozem - 1.místopředsedkyně, Michaela Enžlová - hospodář, člen představenstva

12.09.2015 - otevření nové páté třídy s názvem Rychlé šípy v rámci zahájení nového školního roku. Tímto došlo k dovršení procesu poskytování kompletního a systematického vzdělání pro 1.stupeň ZŠ po jednotlivých ročnících v souladu s českými zákony.
 
01.08.2015 - změna vedení ČŠBH Frankfurt nad Mohanem, historicky první výměna členů vedení od zahájení činnosti školy

27.06.2015 - poprvé předána vysvědčení žákům ZŠ na formulářích ČR

07.03.2015 - založeno Sdružení České školy, které zajišťuje podporu vedení školy

01.02.2015 - podpis smlouvy o spolupráci s MŠMT a zařazení školy na seznam poskytovatelů vzdělávání v zahraničí

06.09.2014 - výuka zahájena v nových prostorách. Změna adresy: Tschechische Schule Frankfurt, c/o Das Bildungshaus Kinderzeit, Am Kronberger Hang 2A, 65824 Schwalbach am Taunus. ČŠBH Frankfurt navštěvuje víc než 100 dětí.
 
15.07.2014 - zahájení spolupráce s novou školou Die Kinderzeit ve Schwalbachu
 
01.05.2014 - spuštění nového webu ČŠBH Frankfurt nad Mohanem
 
01.07.2013 - změna adresy sídla zřizovatele a provozatele ČŠBH Frankfurt, neziskového občanského sdružení Vita Bohemica e.V.
 
10.6.2013 - spoluúčast na konferenci Diverzita ve vzdělávacích institucích – impulsy pro němčinu jako druhý jazyk, vícejazyčnost a interkulturní práce rodičů („Diversität in Bildungseinrichtungen – Impulse für Deutsch als Zweitsprache, Mehrsprachigkeit und interkulturelle Elternarbeit“), pořadatelem akce bylo město Frankfurt
 
Květen 2013 - ČŠBH Frankfurt získává licenci pro organizaci mezinárodních zkoušek z češtiny jako cizí jazyk a stává se národním testovacím centrem ECL (The European Consortium for The Certificate of Attainment in Modern Languages )
 
01.01.2013 - nové představenstvo Vita Bohemica e.V. vstupuje do úřadu: Jana Janoušková-předsedkyně představenstva, Helena Siegelová-1. místopředsedkyně, Kateřina Spiess-Velčovská-hospodář, člen představenstva.
 
01.09.2012 - vstup České školy Frankfurt do mezinárodní sítě Českých škol bez hranic; zahájení nového školního roku s počtem 90 dětí.
 
24.-26.8.2012 - účast na multikulturních slavnostech města Frankfurt Museumsuferfest ve spolupráci s CzechTourism
 
16.06.2012 - historicky první pořádání komisionálních rozdílových zkoušek v České škole Frankfurt nad Mohanem 

03.12.2011 - Mikulášská besídka, návštěva zástupce Velvyslanectví ČR v Berlíně, kulturní attaché Karolina Kubas-Grocholová
 
01.09.2011 - rozšíření činnosti o výuku dětí školou povinných (počet dětí: 75, celkem bylo otevřeno osm tříd, nabídka byla rozšířena o výuku češtiny pro dospělé). Stěhování školy do nových prostor Lehrerkooperative.
 
14.02.2011 - spolek Vita Bohemica e.V. je oficiálně zapsán do soudního rejstříku města Frankfurt. Představenstvo tvoří Hana Spijkers-předsedkyně představenstva, Jana Janoušková-1. místopředsedkyně, Kateřina Spiess-Velčovská-hospodář, člen představenstva.
 
05.02.2011 - zahájení činnosti České školy Frankfurt výukou předškolních dětí - Česká školka Frankfurt (počet dětí: 45: otevřeny byly první tři skupiny s názvem Broučci)
 
27.01.2011 - první setkání pedagogického týmu před zahájením výuky v České škole Frankfurt nad Mohanem
 
08.01.2011 - založení spolku Vita Bohemica e.V. Zakládající členové: Milena Baumgarten, Peter Spieß, Kateřina Spiess-Velčovská, Hana Spijkers, Patrick Spijkers, Jana Brázdová, Martin Janoušek. Do čela představenstva byli zvoleni: Hana Spijkers-předsedkyně představenstva, Jana Brázdová-1. místopředsedkyně, Kateřina Spiess-Velčovská-hospodář, člen představenstva. 

07.12.2010 - první informační schůzka ohledně založení České školy ve Frankfurtu. Schůzky se zúčastnila zakladatelka mezinárodního projektu ČŠBH Lucie Boucher, tehdejší ředitel Českého centra Berlín Martin Krafl a dále zakládající členové spolku Vita Bohemica e.V.

 Podzim 2010 - probíhají rešerše, přípravy jsou v plném proudu
 
Léto 2010 - nápad nabírá konkrétní podoby, vymýšlí se koncepce, hledají se způsoby realizace
 
Jaro 2010 - vznik myšlenky k založení české školy ve Frankfurtu v restauraci Depot 1899 ve Frankfurtu-Sachsenhausenu
 
2007-2010 - Hana Spijkers a Kateřina Spiess-Velčovská pořádají ve Frankfurtu kulturní akce v češtině pro krajany. Z rozhovorů začíná vznikat nápad k vytvoření prostoru pro setkávání se českých krajanů s dětmi za účelem udržení češtiny u nejmladší generace.

Česká škola se pravidelně účastní akce "Noc s Andersenem".

Historie v obrazech

Založení spolku Vita Bohemica e.V.